Com evitar l’ictus

Els factors de risc són elements que fan que una persona tingui més possibilitats de patir una malaltia. En el cas de l’ictus, hi ha diferents factors de risc que lesionen els vasos sanguinis i predisposen la persona a desenvolupar una malaltia vascular, com l’ictus.

Entre els factors de risc, n’hi ha que són modificables i d’altres que no ho són. Aquests factors es poden presentar aïllats o coexistir, fet que multiplica la possibilitat de patir un ictus. La majoria d’ictus es deuen a factors de risc modificables, sobre els quals la persona pot incidir-hi.

L’ictus és una malaltia que, en gran part, es pot evitar. Fins ara, el millor abordatge terapèutic de l’ictus segueix sent la prevenció. Per això, identificar els factors de risc de cada persona és clau per traçar un pla terapèutic individualitzat que s’adapti a les particularitats de cada persona.

El decàleg per prevenir l’ictus

La Fundació Ictus proposa una sèrie de mesures per reduir i prevenir el risc de patir un ictus, basades en l’evidència científica i els estàndards de l’organització europea Stroke Alliance for Europe (SAFE), de la qual n’és membre.

La contaminació també influeix en l’ictus

Els nivells alts de contaminació augmenten un 20% el risc de patir un ictus, però malgrat l’evidència científica moltes guies internacionals i professionals mèdics encara no són conscients del pes d’aquest factor de risc modificable.

Factors de risc modificables

Els factors de risc modificables que predisposen una persona a fer un ictus són prevenibles. Per això és important conèixer-los, per així tractar-los i evitar-los.

Alcohol i drogues

El consum elevat d’alcohol –sobretot d’alta graduació– i drogues estan associats amb l’ictus hemorràgic. En canvi, el consum moderat d’alcohol s’associa amb una reducció del risc relatiu a patir un ictus.

Aquesta relació se l’anomena corba en jota: alta incidència d’ictus en els bevedors intensos, menor incidència en els bevedors moderats, i increment de la incidència d’ictus en els no bevedors.

L’ús no saludable d’alcohol es troba entre el 7% i el 20% dels pacients amb ictus atesos ambulatòriament en centres d’assistència primària, entre el 30% i el 40% dels pacients amb ictus atesos a urgències i el 50% dels pacients amb ictus i traumatismes.

Colesterol

Un nivell elevat de colesterol incrementa el risc de patir un ictus isquèmic, perquè s’instal·la a les parets de les artèries i crea unes plaques de greix que van danyant i tapant l’artèria amb el risc de patir algun accident vascular.

Una persona pot tenir el colesterol alt per herència genètica o per una mala alimentació. En aquest cas, el consum excessiu de greixos animals com la carn vermella, els rovells d’ou, els derivats de la llet i el marisc augmenten els nivells de colesterol.

Els valors del colesterol desitjables varien segons el risc de patir una lesió vascular que tingui una persona. Aquest risc no depèn només de la xifra de colesterol (tipus LDL), sinó de la presència d’altres factors de risc vascular. L’excés de colesterol es pot tractar amb la dieta i hàbits de vida saludables, i el tractament amb medicaments si fos necessari, com les estatines.

Diabetis

Les persones amb diabetis tenen major risc de patir malalties del cor, del cervell, de les artèries i dels ronyons. El risc de patir un ictus de persones amb diabetis és de dues a quatre vegades més alt que en la població sana.

Hi ha dos tipus de diabetis. La tipus 1 la pateixen un 10% dels casos i necessiten regular el nivell de glucosa en sang cada dia amb injeccions d’insulina, ja que el seu pàncrees en produeix poca o gens. Però la majoria de casos són diabetis tipus 2, estretament vinculats a la obesitat i sedentarisme, i es controlen mitjançant una dieta equilibrada i exercici regular.

En pacients amb diabetis tipus 1 la freqüència d’ictus és menor, mentre que l’increment del risc en pacients amb diabetis tipus 2 es pot deure a què sovint també pateixen altres factors de risc.

Hipertensió

La hipertensió arterial és el factor de risc amb més influència en l’aparició d’un ictus. A Catalunya, es calcula que fins a un 40% dels ictus es podrien atribuir a aquesta causa. L’augment de la pressió de la circulació de la sang augmenta fins a quatre vegades la probabilitat de patir un ictus.

En la hipertensió arterial, les artèries es tornen més gruixudes i s’endureixen a mesura que suporten una pressió alta de forma continuada. Això pot provocar que el pas de la sang es vegi dificultat i augmenti el risc que les artèries es malmetin o es trenquin (arteriosclerosis), produint hemorràgies al cervell.

Una pressió arterial normal se situa entre els 130 de màxima i els 85 de mínima. La pressió arterial no és una constant, sinó que pateix variacions durant el dia en funció de diversos estímuls, com la temperatura i les emocions. Es parla d’hipertensió arterial quan les xifres de pressió igualen o s’eleven de forma continuada per sobre de 140 de màxima i de 90 de mínima. La hipertensió es pot controlar mitjançant uns hàbits de vida saludable i medicació.

Obesitat

L’obesitat incrementa fins a 2,5 vegades el risc de patir un ictus, sobretot el greix abdominal. Es tracta d’un problema de salut pública, perquè es relaciona amb moltes malalties, entre altres, la hipertensió i la diabetis. A més, el número de casos ha augmentat molt en els últims anys i ja s’ha convertit en una epidèmia.

Mantenir el pes en uns límits saludables és molt important per al funcionament normal del cor, dels vasos sanguinis, del metabolisme, dels ossos i de tots el òrgans del cos. Per això, s’ha de mantenir un balanç entre les calories que s’ingereixen i les que es gasten per no acumular greix.

Sedentarisme

El sedentarisme és un dels factors modificables que contribueix a l’aparició d’un ictus. L’activitat física és clau en la prevenció de l’ictus, ja que contribueix a disminuir els nivells alts de colesterol, la hipertensió, l’obesitat i la prevenció de la diabetis.

L’exercici físic és un component fonamental en qualsevol programa dirigit a reduir el risc d’una malaltia vascular. Però caldria la valoració adequada per part d’un metge, sobretot si es pateix una malaltia de base, com malaltia coronària, es presenten molèsties ocasionals al pit, marejos al realitzar exercici o un es cansa amb facilitat.

També es aconsellable una valoració mèdica si la persona que comença una activitat física de certa intensitat té més de 40 anys i no realitza exercici físic habitualment. L’exercici físic d’intensitat moderada com caminar o pedalejar en pla no requereix valoració addicional i hauria de formar part de l’activitat diària.

Tabaquisme

El tabaquisme és un hàbit poc saludable que s’associa a moltes malalties, sobretot les respiratòries i cardiovasculars. El tabac és un dels principals factors de risc de l’ictus i existeix una relació clara amb el número de cigarrets diaris que es fumen, amb un major increment a partir dels 20 cigarrets al dia.

El tabac conté moltes substàncies nocives, entre les quals destaquen la nicotina, el quitrà i el monòxid de carboni que provoquen efectes nocius en diverses cèl·lules sanguínies i inflamatòries, i en el sistema immunitari de defensa. A més, dificulten l’absorció d’algunes vitamines, com la A, B i C.

Deixar de fumar comporta un ràpid descens del risc d’ictus des del principi. Després de 15 anys el risc d’una malaltia vascular es redueix fins arribar a ser igual al d’una persona que mai no ha fumat. Tot i així, només un 30% dels pacients que han patit un ictus deixen de fumar, segons alguns estudis.